Книги

"Муки переводческие" - Сидер Флорин

Книгата е с подзаглавие "Практика перевода". Изключително полезен набор от съвети, незагубили своята актуалност дори и след огромната промяна в инструментите на преводача през годините. Теорията на превода е полезна и важна, но трудно може да помогне на преводача да превежда по-добре. А споделените от опитен преводач практически напътствия може да се приложат веднага и да доведат до незабавни резултати.


"Слово живое и мертвое" - Нора Галь

Статии

"Преводачът и речникът" - Сидер Флорин
"Непреводимото в превода" - Симеон Влахов, Сидер Флорин
"Ритъм на прозата и художествен превод" - Атанас Славов
"Художественият превод и редакторът" - Сидер Флорин
"Превод на руските деепричастия на български език" - Ив. Васева
"За римите в българския и руския превод на шекспировите сонети" - Любен Любенов
"Някои въпроси на индивидуалния стил и превода" - Лиляна Ацева
"За римата при стихотворния превод" - Любен Любенов
"За превода от английски" - Сидер Флорин
"Превод на произведения с фолклорен стил от руски на български" - Евдокия Метева

Текстовете във формат PDF са сканирани от печатни издания. Затова е възможно в тях да има печатни грешки от процеса на разпознаване на символите. При обработката съм премахнал някои очевидни печатни грешки в оригинала като пропуснати или объркани букви. Като изключим това, правописът е запазен съгласно изходния текст. Също така съм се постарал да запазя оригиналното форматиране, що се отнася до курсив, получер шрифт или р а з р е д к а, както и относителната големина на шрифтовете.